Диск отр. по металлу Hitachi Power Tools 230 × 2,0 × 22,23 130 руб.
Диск отр. по металлу Hitachi Power Tools 230 × 2,5 × 22,23  140 руб.

Диск отр. по металлу Alfa Mag  115 × 1,2 × 22,23   50 руб.

 

Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 115 × 1 × 22.23

 

Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 125 x 1 x 22.23

Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 125 × 1.2 × 22.23

Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 125 × 1.6 × 22.23

 

 Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 150 × 1,2 × 22,23

Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 150 × 1,6 × 22,23

Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 150 × 2,0 × 22,23

 

Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 180 × 1,6 × 22,23

Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 180 × 2,0 × 22,23 

 

 Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 200 × 1,8 × 22,23

Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 200 × 2,5 × 22,23

 

Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 230 × 1,6 × 22,23

Диск отр. по металлу Luga Abrasiv 230 × 2,0 × 22,23

20 руб.

 

 

 

  21 руб.

 

 

 

43 руб.

 

 

 

 

 45 руб.

  

 

58 руб.

 

 

 

65 руб.